آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ساختمانی


آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ساختمانی
انجام کلیه آزمایشات مربوط به بتن آماده

انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح سنگی و ارائه طرح اختلاط کارگاهی

مشاوره در زمینه راه اندازی واحد کنترل کیفیت کارگاهی

آماده عقد قرارداد ایجاد نظارت مقیم کارگاههای ساختمانی در سراسر کشور

اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(محمد قاسمی)

درمورد: آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ساختمانی


همه آگهی های محمد قاسمی