انبارداری و کتابخانه و مدرسه و فروشگاه به زبان


انبارداری و کتابخانه و مدرسه و فروشگاه به زبان
این برنامه ها به زبان vb.netوبه همراه شرح کامل ssadmوuml می باشد و این برنامه ها با قیمت باور نکردنی به فروش می رسد.
انبارداری 25000
کتابخانه 10000
مدرسه 10000
فروشگاه 30000

اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(مریم)

درمورد: انبارداری و کتابخانه و مدرسه و فروشگاه به زبان


همه آگهی های مریم