انواع گرانول موادپتروشیمی وشیمیائی


انواع گرانول موادپتروشیمی وشیمیائی
MEG - DEG - TEG

EPS

گرانول PVC - PE - PP

وسایر مواد پتروشیمی و شیمیائی

تلفن تماس : 3370690 - (0171 )

فکس : 3370690 - (0171 )

همراه : 5045 - 976 - 0935


اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(شاهین قریشی نژاد)

درمورد: انواع گرانول موادپتروشیمی وشیمیائی


همه آگهی های شاهین قریشی نژاد