تنظیم صورت وضعیت و صورت جلسات ابنیه پیمانکاران


تنظیم صورت وضعیت و صورت جلسات ابنیه پیمانکاران
انجام هرگونه صورت جلسه مرتبط با ساختمان اعم از ابنیه - تاسیسات - ...
تنظیم و ارائه صورت وضعیت جهت پیمانکاران شهرداری یا سازمان های دیگر

فرم تماس با آگهی دهنده(شرکت دروازه شهر آفتاب)

درمورد: تنظیم صورت وضعیت و صورت جلسات ابنیه پیمانکاران


همه آگهی های شرکت دروازه شهر آفتاب

آگهی های مرتبط

2 سال پیش

تهيه و تنظيم صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تعديل توسط گروه فني و مهندسي...

مرتضي جعفري شیراز
یک سال پیش

انجام هرگونه صورت جلسه مرتبط با ساختمان اعم از ابنیه - تاسیسات - .... تنظیم و ارائه صورت وضعیت جهت پیمانکاران شهرداری یا سازمان های دیگر...

شرکت دروازه شهر آفتاب تهران
4 ماه پیش

تهیه صورت وضعیت پروژه های عمرانی...

یعقوبی تهران
یک سال پیش

پیگیری در کلیه نقاط تهران و شهرستانها تا صدور چک . . . تهیه تعدیل بخشنامه هدفمندی یارانه هادر پیمانهای فاقد تعدیل. . صورت وضعیت ن...

کاظم عبادی تهران
10 ماه پیش

نمونه صورت وضعیت و تعدیل در فایل اکسل از پروژه های مختلف راهسازی و لایروبی و پروژه های مختلف در پتروشیمی عسلویه فایل اکسل فهرست بها 93 کلیه رشته ها -...

mohammad تهران
4 ماه پیش

تهیه صورت وضعیت پروژه های ساختمانی توسط فوق ليسانس مهندسي عمران...

یعقوبی تهران
یک سال پیش

تهیه و تنظیم صورت جلسات کارگاهی بر اساس فهرست بها. تهیه و تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی بر اساس قرارداد ها و فهرست بها. تهیه و تنظیم صورت ...

مهندس لشکری تبریز
یک سال پیش

مهندس عمران آمادگی انجام و تهیه متره ، برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر، تدکار را دارم.. آموزش اتوکد دو بعدی، متره و برآورد و صورت وضعیت نو...

حسینی تهران
یک سال پیش

متره و برآورد. . ارائه خدمات متره و برآورد پروژه ها و ارائه قیمت در قالب فهرست بها و یا مترمربع زیربنا همراه با ریزمتره و برنامه زمانبندی و م...

احسان جلیلی تهران
10 ماه پیش

تهیه صورت وضعیت، تعدیل، مابه التفاوت، لایحه تاخیرات و صورتجلسات با نرم افزارهاي مرتبط و دفاع، توسط تيم مهندسي...

مهندس برملکی تهران