جيپ فوق الاده تميز مشكي اسپورت مدل 1375


جيپ فوق الاده تميز مشكي اسپورت مدل 1375
جيپ فوق الاده تميز
مشكي اسپورت
مدل 1375
رينگ استيل
لاستيك دور سفيد
تودوزي بغل در كرم
باربند فلزي فابريك
مشكي اسپورت

اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(اسماعیل عوض زاده)

درمورد: جيپ فوق الاده تميز مشكي اسپورت مدل 1375


همه آگهی های اسماعیل عوض زاده