دوو اسپیرو 94 فول سبز یشمی متالیک


دوو اسپیرو 94 فول سبز یشمی متالیک
دوو اسپیرو 94 فنی سالم - کابین 96 ( آینه - سینی جلو - چراغ جلو)
دور رنگ - لاستیک نو - بیمه 8 ماه

اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(صادقی)

درمورد: دوو اسپیرو 94 فول سبز یشمی متالیک


همه آگهی های صادقی