فروش نیسان کمپرسی


فروش نیسان کمپرسی
وانت نیسان کمپرسی به رنگ ابي مدل63سالم-ماهي 300ليتر بنزين- پلاك عمومي.تازه تعمير.سند بنام مالكفرم تماس با آگهی دهنده(عبدالحمید وحیدی مهر)

درمورد: فروش نیسان کمپرسی


همه آگهی های عبدالحمید وحیدی مهر