فروش چرم - تهران


فروش چرم  - تهران
انواع چرم هاي كافشن
خورده چرم بزاي كفش كار
خورده چرم براي دوخت دستكش كار
خورده چرم براي تعميرات انواع كفش چرمي ، پوتين چرمي
و ساخت جلد هاي چرمي(موبايل-كيف جيبي-جلد
سر رسيدها)
خورده چرم براي دوخت لوازم چرمي و جاي ابزار هاي صنعتي
دست بندهاي چرمي
دسته ساعت هاي چرمي
واشرهاي اب بندي چرمي
دوخت لوازمات پزشكياطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(علی اکبر محمودی)

درمورد: فروش چرم - تهران


همه آگهی های علی اکبر محمودی