قلمه ریشه دارگل محمدی


قلمه ریشه دارگل محمدی
گل محمدی :
غلامزاده نطنزی: 09131162720-03114214277
www.natanzi.ir
تولید و فروش قلمۀ ریشه دار گل محمدی با کیفیت عالی
تحت نظارت موسسه تحقیقات ،ثبت و گواهی بذر و نهال

فرم تماس با آگهی دهنده(حسن غلامزاده نطنزی)

درمورد: قلمه ریشه دارگل محمدی


همه آگهی های حسن غلامزاده نطنزی

آگهی های مرتبط

یک سال پیش

گل محمدی :. غلامزاده نطنزی: 09131162720-03114214277. www.natanzi.ir. تولید و فروش قلمۀ ریشه دار گل محمدی با کیفیت عالی. تحت نظارت موس...

حسن غلامزاده نطنزی اصفهان