مشارکت در ساخت کلنگی - تهران


مشارکت در ساخت کلنگی  - تهران
مشارکت در ساخت ملک کلنگی شما , معاوضه آپارتمان با کلنگی , کلنگی با آپارتمان , مشارکت در ساخت با شرایط 50-50 , 60-40 و یا توافقی.
171 62 61 0912اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(نعمتی)

درمورد: مشارکت در ساخت کلنگی - تهران


همه آگهی های نعمتی