مغازه فروشی میدان فردوسی - تهران


مغازه فروشی   میدان فردوسی  - تهران
فروش یک باب مغازه با موقعیت عالی در میدان فردوسی

همکف 91 متر
زیرزمین 165 متر + حیاط مستقل

در حال کار (کیف و کفش)


اطلاعات تماس آگهی


فرم تماس با آگهی دهنده(آرش اسبقی)

درمورد: مغازه فروشی میدان فردوسی - تهران


همه آگهی های آرش اسبقی