کلینیک روانشناسی مهرتابان کرج


کلینیک روانشناسی مهرتابان کرج
روان آدمی باید روان باشد، روان منجمد زندگی را
منجمد می کند.
دندان که درد کند، کسی امید ندارد که درد آن خود
به خود بر طرف شود.
اما روان که به درد و رنج گرفتار می شود
درد آن را به فراموشی می سپاریم،
به این امید که خودش خوب شود.
درد و رنج ناشی از روان به خودی خود رفع نمی شود.
افسردگی، اضطراب، سرگردانی، خشم و عصبانیت، موفق
نبودن در زندگی
اقتصادی و خانوادگی، میل به فراموشی خود و مصرف
مواد مخدر، وسوسه طلاق همسر،
و درماندگی در زندگی همه از آثار روان منجمد است.
نبود انرژی، فشار افکار مزاحم، تمایلات
وسواسی، زندگی با خشم، و دردهای بدون علت جسمانی و شکست
در تحصیلات همه از عوارض بی توجهی به سلامت روان است.

به جای تحمل روان دردمند با رجوع به روانشناسان از رنج
می توان بیرون آمد.

مهرتابان
کلینیک تخصصی روانشناسی
کرج چهار راه طالقانی ـ کوچه شهروز
ملاقات فقط با تعیین وقت :
2215942 و 2256690 و 6516635
09126046229

فرم تماس با آگهی دهنده(مازیار صالحی)

درمورد: کلینیک روانشناسی مهرتابان کرج


همه آگهی های مازیار صالحی

آگهی های مرتبط

یک سال پیش

روان آدمی باید روان باشد، روان منجمد زندگی را . منجمد می کند. . دندان که درد کند، کسی امید ندارد که درد آن خود . به خود بر طرف شود.....

مازیار صالحی کرج