بازی فوتبال

52 مورد

آگهی های عادی

یک ماه پیش

... شایع در کلیه ورزش ها هست، آسیب دیدگی هایی از جمله آسیب دیدگی در فوتبال هنگام برخورد شدید زانوها در بازی فوتبال ، برخورد شدید تنه در بسکتبال ، برگشت انگشتان دست در والیبال هنگام دفاع روی تور یا فشار ...

2 ماه پیش

... دیگه. تعیین حرکت یا motion و ردیابی اشیاء، دست و چشم. عیین نوع حرکات دست و پا. آنالیز بازیها حتی بازی فوتبال و …. تشخیص اسکناس. بیومتریک:شناسایی چهره، شناسایی عنبیه ، شناسایی اثر انگشت ، شناسایی ...