سازمان برنامه و بودجه

(36مورد آگهی)

... فدراسيون نابينايان
. اداره تربيت بدني تنكابن
. جامعه ورزشی شهرستان چالوس
. بانك رفاه
. سازمان حمل و نقل ترافيك
. سازمان منطقه ويژخ اقتصادي پارس
. شركت بورس و اوراق بهادار تهران
....

مشاهده آگهی

www.ledbaran.com
. #تلویزیون_شهری-
. #اجاره_تلویزیون_شهری-
. #اجاره_نمايشگر_شهري-
. #نمايشگر_ال_اي_دي-
. # فروش_تلویزیون_شهری-
. فروش_نمايشگر_شهري-
. #تلویزیون_شهری_غول پيكر
. ...

مشاهده آگهی

... تجاري كامپيوترها دانست. از اين رو ، هرگونه ناكارامدي و اختلال در عملكرد اين سيستم ها ، مي تواند سازمان را با بحراني جدي روبرو كرده و پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد.
.
. شركت ...

مشاهده آگهی

... خطر

16-دارايي

17- دستورالعملهاي حسابرسي براي قراردادها

18-ده فايده سازمان تجارت جهاني

19- راهبردهاي مديريت ايمني دانشگاه چارلز استورت (CSV)

20- ...

مشاهده آگهی

... توفيقي و همكاران.
. -مديريت سيستم هاي بهداشت و درمان:
. 1.اصلاحات نظام سلامت
. 2.گزارش سازمان بهداشت جهاني2000
. 3.گزارش سازمان بهداشت جهاني2003
. 4.مديريت بيمارستان، دكتر محمد عرب<...

مشاهده آگهی

(یک ماه پیش)

... ازاد تجاري علي الخصوص در جزيره كيش و ايجاد دفاتر مجازي
- مشاوره اخذ رتبه بندي پيمانكار از سازمان برنامه و بودجه و كليه ارگانهاي زيربط و تامين نيروي مهندسي جهت استفاده از امتياز انها
- ...

مشاهده آگهی