گیربکس صنعتی اصفهان

90 مورد
1 سال پیش

... از دستگاه می شود، استفاده از پین های برشی مابین همزن و شافت انتقال نیرو که هرگونه فشار احتمالی از گیربکس برداشته خواهد شد، دارای چرخ ترانسپورت و سهولت جابجایی و اتصال به تراکتور، اشاره کرد.
...

سورنا,اصفهان,09135599668