آخرین رتبه های قبولی رشته زبان تهران

1 مورد
1 سال پیش

- زبان عمومي و تخصصي

2-فيزيولوژي و تغذيه ورزش

3- آمار سنجش واندازه گيري در تربيت بدني

4- حركت شناسي وبيو مكانيك ورزشي

5- رشد ويادگيري حركتي

6- ...

اشکان رهنما,اصفهان,09131075561

1 سال پیش

... در سمینارها و کنفرانس ها

ترجمه و گردآوری اخبار برای موسسه ها و مجلات: گردآوری و ترجمه آخرین اخبار و مقالات تخصصی بر حسب نیازمشتریترجمه چندرسانه ای:

...

داود محمدبیگی - ایمان سلطانی,تهران,09381237298