آخرین رتبه های قبولی رشته زبان تهران

2 مورد

آگهی های عادی

5 ماه پیش

- زبان عمومي و تخصصي. . 2-فيزيولوژي و تغذيه ورزش. . 3- آمار سنجش واندازه گيري در تربيت بدني. . 4- حركت شناسي وبيو مكانيك ورزشي. . 5- رشد ويادگيري حركتي. . 6- حركات اصلاحي وآسيب شناسي ورزشي. . 7- ...

11 ماه پیش

... ترجمه در سمینارها و کنفرانس ها. . ترجمه و گردآوری اخبار برای موسسه ها و مجلات: گردآوری و ترجمه آخرین اخبار و مقالات تخصصی بر حسب نیازمشتری. . . . ترجمه چندرسانه ای:. . ترجمه فایل های صوتی و ...