آدرس سرای محله های تهران

(1مورد آگهی)

... مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران. در علوم انسانی= قبولی رتبه 670 در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران. آدرس: تهران - خیابان شریعتی- خیابان داوو گل نبی - میدان کتابی- ابتدای خیابان جلفا - پلاک 59 (سرای ...

مشاهده آگهی