آدرس مرکز درمان ناباروری رویان تهران

2 مورد
1 سال پیش

...
2- تهران- ولنجک- خیابان دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

آدرس پستی : تهران- خیابان ولی‌عصر بالاتر از پارک ساعی- خیابان 36- مجنمع ولی‌عصر1
آدرس ...

گروه علمی پژوهشی علامه,تهران,09128186605

2 سال پیش

... طرح پژوهشی روش‌های تامین مالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز تحقیقات استراتژیک ايران
آدرس تحقیقاتی : تهران- خیابان شهید بهشتی- نبش خیابان شهید احمد قصیر- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ...

گروه علمی پژوهشی علامه,تهران,88647745

2 سال پیش

... آماری و كاربرد نرم‌افزارهاي تحليل آماري در علوم پزشكي) در دانشگاه علوم پزشکی آزاد واحد زرگنده
آدرس تحقیقاتی: تهران- ولنجک- خیابان دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی/ تهران خیابان شهید بهشتی- نبش خیابان ...

گروه علمی پژوهشی علامه,تهران,88647745