آموزش غواصی و جوشکاری بین المللی

4 مورد

آگهی های عادی

7 ماه پیش

آموزشگاه غواصی صنعتی فناوری دریایی ، ارائه دهنده مدارک معتبر بین المللی و ملی غواصی صنعتی برای ترم جدید جوشکاری زیر آب دانشجو میپذیرد.. دوره های برگذار شده و مدارک این مجموعه با مجوز و تحت نظارت ...

7 ماه پیش

آموزشگاه غواصی صنعتی فناوری دریایی ، ارائه دهنده مدارک معتبر بین المللی و ملی غواصی صنعتی برای ترم جدید جوشکاری زیر آب دانشجو میپذیرد.. دوره های برگذار شده و مدارک این مجموعه با مجوز و تحت نظارت ...

4 ماه پیش

آموزش خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی 4 شنا (کلیه رده های سنی):. اصلاح تکنیک و برنامه های تمرینی در طول سال و معرفی به تیم های باشگاهی. . . آموزش نجات غریق:. فنون نجات غریق (استخری و آبهای آزاد) و اصلاح ...

10 ماه پیش

آموزش جوشکاری و برشکاری زیر آب. آموزش شناورسازی-عکاسی و فیلمبرداری زیر آب. مدرک بین المللی. 22637359-021. 09124982823. www.osvehzaman.com. . info@osvehzaman.com