آموزش غواصی و جوشکاری بین المللی

3 مورد

آگهی های عادی

2 ماه پیش

آموزشگاه غواصی صنعتی فناوری دریایی ، ارائه دهنده مدارک معتبر بین المللی و ملی غواصی صنعتی برای ترم جدید جوشکاری زیر آب دانشجو میپذیرد.. دوره های برگذار شده و مدارک این مجموعه با مجوز و تحت نظارت ...

2 ماه پیش

آموزشگاه غواصی صنعتی فناوری دریایی ، ارائه دهنده مدارک معتبر بین المللی و ملی غواصی صنعتی برای ترم جدید جوشکاری زیر آب دانشجو میپذیرد.. دوره های برگذار شده و مدارک این مجموعه با مجوز و تحت نظارت ...

6 ماه پیش

آموزش جوشکاری و برشکاری زیر آب. آموزش شناورسازی-عکاسی و فیلمبرداری زیر آب. مدرک بین المللی. 22637359-021. 09124982823. www.osvehzaman.com. . info@osvehzaman.com