اثرات استفاده دستگاه ویبره

(1مورد آگهی)

خريد ویبروشیپ قوی ترین کمربند لاغری. با استفاده حداقل روزی 10 دقیقه از دستگاه بسیار قوی در مدت یکماه ، حداقل 2 الی 3 سایز کاهش اندازه و تا 8 کیلوگرم کاهش وزن را در اندام خود مشاهده خواهید کرد .. . ...

مشاهده آگهی