اخذ نمایندگی از شرکت چیپس

(2مورد آگهی)

مشاهده مجموعه نفیس طرحهاي توجيهي اقتصادی، اشتغال زایی و اخذ وام، نرم افزار کامفار. جهت خرید و تهیه طرح توجیهی برای گرفتن وام بانکی، نوشتن یک گزارش توجیه فنی، مالی، اقتصادی و مطالعات بازار، ضروریست.. ...

مشاهده آگهی

... ادرس www.3000tarh.com
. ________
. مشاهده مجموعه نفيس طرحهاي توجیهی اقتصادي، اشتغال زايي و اخذ وام، نرم افزار کامفار
. جهت خريد و تهيه طرح توجیهی براي گرفتن وام بانكي، نوشتن يك گزارش ...

مشاهده آگهی