ارگ اشپزخانه

4 مورد

آگهی های عادی

2 ماه پیش

فروش منزل دارای3اطاق خواب درطبقه دوم سند واب وگاز وبرق وراه ورودی مجزا باپارکینگ سفیدکاری ارگ واپن وکابینت بالا وپایین اشپزخانه 16متری 40میلیون وام و25رهن میباشد قیمت 140میلیون است که رهن ووام از ان ...

2 ماه پیش

فروش منزل دارای3اطاق خواب درطبقه دوم سند واب وگاز وبرق وراه ورودی مجزا باپارکینگ سفیدکاری ارگ واپن وکابینت بالا وپایین اشپزخانه 16متری 40میلیون وام و25رهن میباشد قیمت 140میلیون است که رهن ووام از ان ...

11 ماه پیش

...-سه راه حسن رود-به سمت كياشهر-بعداز سه راهي امين اباد-جنب دفتر دهياري امين اباد-دفتر فني مهندسي ارگ
. شعبه2:
. گيلان-رشت-كوچصفهان-لشت نشا-زیباکنار-اول خيابان شهيدرجايي-جنب پل-دفتر املاك ...

4 ماه پیش

... و نقاشي
.
. اجراي تغييرات داخلي ساختمان ، حذف ديوار با رعايت اصول ايمني
.
. اجراي ارگ و اپن اشپزخانه
.
.
. تامين نيروي متخصص جهت اجراي خدمات ساختماني در شیراز
. (تخريب ...