انواع لیست قیمت تینر فوری

(2مورد آگهی)

فروش انواع تینر هاي فوری
. لیست قیمت ها به شرح زير ميباشد:
. تینر 10000 كوارت:29000 ريال
. تینر 10000 گالن:112000 ريال
. تینر 10000 حلب:535000 ريال
. تینر 10000 بشكه:5480000 ريال
. *...

مشاهده آگهی

(16 روز پیش)

...> تینر اپوكسي:حلب78000-بشكه8000000.
در مورد تینرهاي تخصصي طبق نمونه و فام سفارش داده شده و پحش انواع حلال هاي شيميايي و مواد صنايع رنگ و رزين و مشاوره در زمينه رنگ و رزين پذيرفته مي شود

مشاهده آگهی