تبلیغات کلیکی نیازپرداز
ارسال اس ام اس تبلیغاتی

انواع مدل کس

1 مورد

آگهی های عادی

دیروز

... توانند مستقیما در زمین در پای سازه کاشته شوند یا در گلدانهایی در ارتفاع مشخصی از نما قرار گیرند.. انواع دیوارهای سبز چکادبام عبارتند از: . دیوار سبز فعال کابلی، دیوار سبز مدولار و دیوار سبز حجمی ...