بازی های اشپزی انلاین

1 مورد

آگهی های عادی

17 ساعت پیش

برنامه نویسی سيستمهای كنترل ابزار دقيق و كنترل انواع سنسور شامل نور، دما، فشار، حركتي، مغناطيصس، بيومتريك ....
. اموزش پروژه های روباتيك و مكاترونيك
. كنترل انواع تجهيزات و سيستمها در بستر ...