بهترین فوق تخصص غدد اطفال در ایران

(1مورد آگهی)

بیماریهای واگیردار و تب دار، . عفونت های تنفسی (آنفلوانزا - سرماخوردگی - گلودرد - سینوزیت - آسم - سل - ذات الریه ). عفونت های گوارشی (مسمومیت غذایی - اسهال حاد و مزمن). عفونت های دستگاه ادراری-تناسلی ...

مشاهده آگهی