فین وودارسال اس ام اس تبلیغاتیپارند رستارعظیم خودرو
49 مورد یافته های جستجوی

تحلیل سایت اسکیس معماری گرافیکی

 • مشاوره انتخاب طرح معماری کارشناسی ارشد

  14/04/1394 مشاوره انتخاب طرح معماری کارشناسی ارشد
  ... 1 ، طرح 2 ، طرح 3 ، طرح 4 ، طرح 5 و نهایی(کارشناسی)- طرح 1 ، طرح 2 ، طرح نهایی( کارشناسی ارشد) * تحلیل و آنالیز حرفه ای و معمارانه سایت * نحوه درست کرکسیون ، پرزنته و ارائه تمامی مراحل تکمیلی طرح ...
  خدمات,-,تهران,دانشجو انلاین اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کمپ زنان بی سرپرست

  08/04/1394 مطالعات کمپ زنان بی سرپرست
  ... سرپرست) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کمپ زنان بی سرپرست( زنان بی سرپرست)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت زنان بی سرپرست نمونه موردی ایرانی - جهت مشاهده حضوری ...
  کامپیوتر,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات برج اداری

  08/04/1394 مطالعات برج اداری
  ... از مرحله ایده اولیه و کانسپت تا شیت بندی وارائه نهایی و طراحی پوستر از طرح و تجزیه تحلیل سایت پلان و محوطه سازی ارائه کانسپت ها و ایده های معماری با ارائه دست آزاد – اسکیس ها ...
  کامپیوتر,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات موزه زلزله

  08/04/1394 مطالعات موزه زلزله
  ... نمونه مشابه نقشه پلان موزه زلزله طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان موزه زلزله مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی موزه زلزله پاور پوینت موزه زلزله نمونه موردی ایرانی موزه زلزله ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات موزه معدن

  08/04/1394 مطالعات موزه معدن
  ... معدن ( موزه معدن ) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان موزه معدن ( موزه معدن )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی موزه معدن پاور پوینت موزه معدن نمونه موردی ایرانی موزه معدن - ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات سالن کشتی

  08/04/1394 مطالعات سالن کشتی
  ... سالن کشتی( سالن کشتی) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان سالن کشتی( سالن کشتی)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی سالن کشتی پاور پوینت سالن کشتی نمونه موردی ایرانی سالن کشتی - ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات رصد خانه

  08/04/1394 مطالعات رصد خانه
  ... پلان رصد خانه( رصد خانه) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان رصد خانه( رصد خانه)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی رصد خانه پاور پوینت رصد خانه نمونه موردی ایرانی رصد خانه - جهت ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات مجموعه سوارکاری

  08/04/1394 مطالعات مجموعه سوارکاری
  ... سوارکاری) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان مجموعه سوارکاری( مجموعه سوارکاری)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی مجموعه سوارکاری پاور پوینت مجموعه سوارکاری نمونه موردی ایرانی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات خانه ایی با انرژی صفر

  08/04/1394 مطالعات خانه ایی با انرژی صفر
  ... طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان خانه ایی با انرژی صفر( خانه ایی با انرژی صفر)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت معماری پایدار با دتایل های اتوکد و توضسح مطالب نمونه مو ردی خارجی خانه ایی با انرژی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کلینیک تخصصی زنان و زایمان

  08/04/1394 مطالعات کلینیک تخصصی زنان و زایمان
  ... کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کلینیک تخصصی زنان و زایمان( کلینیک زنان و زایمان)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت کلینیک زنان و زایمان نمونه موردی ایرانی زنان و زایمان ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات خانه یتیم

  08/04/1394 مطالعات خانه یتیم
  ... بی سرپرست) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان خانه یتیم( کودکان بی سرپرست)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت بیمارستان کودک نمونه موردی ایرانی - جهت مشاهده حضوری ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات خانه شعر و ادب

  08/04/1394 مطالعات خانه شعر و ادب
  ... شعر ( خانه شعر ) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان خانه شعر و ادب ( خانه شعر )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی خانه شعر و ادب پاور پوینت خانه شعر نمونه موردی ایرانی خانه شعر ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات مرکز نگهداری و درمان کودکان سرطانی

  08/04/1394 مطالعات مرکز نگهداری و درمان کودکان سرطانی
  ... ارتباطی ساختمان مرکز نگهداری و درمان کودکان سرطانی ( بیمارستان بیماریهای خاص )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی مرکز نگهداری و درمان کودکان سرطانی پاور پوینت بیمارستان بیماریهای ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات رستوران و تالار پذیرایی

  08/04/1394 مطالعات رستوران و تالار پذیرایی
  ... کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان رستوران و تالار پذیرایی ( رستوران و تالار پذیرایی )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی رستوران و تالار پذیرایی پاور پوینت رستوران و تالار پذیرایی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات تیمارستان روانی

  08/04/1394 مطالعات تیمارستان روانی
  ... روانی ) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان بیماستان روانی ( تیمارستان روانی )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی بیماستان روانی پاور پوینت تیمارستان روانی نمونه موردی ایرانی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کمپ پارک علم و فناوری

  08/04/1394 مطالعات کمپ پارک علم و فناوری
  ...) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان پارک علم و فناوری( پارک علم و تکنولوژی)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت پارک علم و تکنولوژی نمونه موردی ایرانی - جهت مشاهده ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کمپ ترک اعتیاد

  08/04/1394 مطالعات کمپ ترک اعتیاد
  ... اعتیاد) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کمپ ترک اعتیاد ( کلینیک ترک اعتیاد)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت کمپ ترک اعتیاد نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت بیمارستان کودک نمونه موردی ایرانی - جهت ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات بیمارستان تخصصی کودک

  08/04/1394 مطالعات بیمارستان تخصصی کودک
  ... کودک) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان بیمارستان تخصصی کودک ( فوق تخصصی کودک)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت بیمارستان کودک نمونه موردی ایرانی - جهت مشاهده حضوری ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کلینیک بیماریهای خاص

  08/04/1394 مطالعات کلینیک بیماریهای خاص
  ... کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کلینیک بیماریهای خاص( بیمارستان بیماریهای خاص )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی کلینیک بیماریهای خاص پاور پوینت بیمارستان بیماریهای خاص نمونه ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات بیمارستان تخصصی قلب

  08/04/1394 مطالعات بیمارستان تخصصی قلب
  ... قلب) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان بیمارستان تخصصی قلب ( فوق تخصصی قلب)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت - جهت مشاهده حضوری رساله و پروژه - تهران - و یا دریافت ایمیل فهرست و چکیده کامل و ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کلینیک تخصصی دندان پزشکی

  08/04/1394 مطالعات کلینیک تخصصی دندان پزشکی
  ... طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کلینیک تخصصی دندان پزشکی( کلینیک دندان پزشکی)مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی پاور پوینت کلینیک دندان پزشکی نمونه موردی ایرانی - جهت مشاهده ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • مطالعات کلینیک تخصصی چشم

  08/04/1394 مطالعات کلینیک تخصصی چشم
  ... ) طراحی کانسپت دیاگرام ارتباطی ساختمان کلینیک تخصصی تخصصی چشم ( کلینیک تخصصی چشم )مبانی نظری-اقلیم تحلیل سایت نمونه مو ردی خارجی تخصصی چشم پاور پوینت کلینیک تخصصی چشم نمونه موردی ایرانی تخصصی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • انجام پایان نامه های معماری

  08/04/1394 انجام پایان نامه های معماری
  ... ها ، نمونه های مشابه ، جمع بندی و نتیجه گیری 8- آنالیز سایت ( مطالعات شناخت بستر طرح ) شامل تحلیل اقلیمی ، تحلیل دسترسی ها ، تحلیل کاربری ها ، تحلیل دید و منظر ، تحلیل پوشش گیاهی ، سازمان ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,صالحی اطلاعات بیشتر
 • ` انجام پروژه های بزرگ انیمیشن و پروژه های معماری

  07/04/1394 ` انجام پروژه های بزرگ انیمیشن و پروژه های معماری
  ... در 3ds max از جمله VRay و brazil و Mental-ray برای واقعی سازی محیط و یا تلفیق لایو و انیمیشن 1.تحلیل فضای شهری 2.فیلم های کمیاب معماری و معماری مدرن 3.آموزش 4.مرمت ابنیه 5.معماری اسلامی 6....
  خدمات آموزشی,-,تهران,safaii اطلاعات بیشتر
 • سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی

  07/04/1394 سفارش آنلاین پروژه و ترجمه تخصصی
  ... اسکیس و راندو ، پروژه های راهسازی، محاسبات سازه های فولادی ، محاسبات سازه های بتنی ، مترو برآورد ، تحلیل و طراحی شهر ، محله ، محور اصلی، میدان، ترجمه تخصصی معماری ، ترجمه تخصصی شهرسازی ، ترجمه تخصصی ...
  خدمات آموزشی,-,تهران,شبکه معماران ایران اطلاعات بیشتر
 • تدریس خصوصی و نیمه خصوصی اسکیس جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد و دولتی

  28/03/1394 تدریس خصوصی و نیمه خصوصی اسکیس جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد و دولتی
  ... آمادگی کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد و دولتی. مباحث تدریس شامل موارد زیر می باشد: -تحلیل سایت -ارائه دیاگرام ها -طراحی فرم، طراحی پلان، طراحی نما -پرسپکتیو دید ناظر، پرسپکتیو دید ...
  آموزش تخصصی ,-,تهران,سعید بزرگمهر اطلاعات بیشتر
2 1 صفحه بعد 
X بستن فروش ویژه پنل اس ام اس نیازپرداز