تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1389

(3مورد آگهی)

تهیه کلیه نقشه های جی آی اسی مربوط به پایان نامه هاو پروژه های دانشجویی، کاری و تحقیقاتی . خود را از ما بخواهید.. خدمات شامل موارد ذیل است:. تولید نقشه در محیط جی ای اس (آرک مپ). انتقال نقشه از سایر ...

مشاهده آگهی

...
. داراي پروانه اشتغال در رسته پي جويي،اكتشاف و استخراج گرايش نقشه برداری
. قيمت: براساس جدول تعرفه هزينه هاي اكتشافي و يا نفر ماه

مشاهده آگهی

انجام نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومي
.
. -طراحي و تحليل.
.
. اموزش:
.
. ساليدورك-( Solid Works)
. كتيا(( Catia) تمامي ورژن ها
.
. تبديل ( نقشه هاي كاغذي – عكس – اسكن –...

مشاهده آگهی