تیلر کولتیواتور باغی مدلهای

(4مورد آگهی)

سبز گستر ایران . وارد کننده ماشین های باغبانی. تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته باغات مختلف به ...

مشاهده آگهی

سبز گستر ایران . وارد کننده ماشین های باغبانی. تیلر کولتیواتور شخمزن باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاههای ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - داخل جوی و پشته باغات ...

مشاهده آگهی

سبز گستر ایران . تامین کننده ماشین های باغبانی از معتبر ترین کمپانی های جهان:. تیلر کولتیواتور باغی ، در مدلهای بنزینی و گازوییلی را به عنوان دستگاه ویژه بیل زن باغی با توانایی شخمزنی دور درختان - ...

مشاهده آگهی

(7 ساعت پیش)

02133929061. www.keshtokar.ir. www.keshtokar.com. http://telegram.me/keshtokar. نماینده انحصاری ماشین آلات کشاورزی یوروسیستمز شامل انواع کولتیواتور، چمن زن، دروگروهم چنین سمپاش های پشت تراکتوری، پشتی،...

مشاهده آگهی