ثبت نام تست تیم های فوتبال

(1مورد آگهی)

(یک ماه پیش)

... در ایران و خاورمیانه. . تستر پارسیان خدمت نوینی از شرکت و کارخانجات پارسیان صنعت اصفهان با شماره ثبت 41660 می باشد که جزء اختراعات برتر سال محسوب شده.. . این دستگاه به خاطر امکانات وسیع و پیشرفته ...

مشاهده آگهی