جملات تربیتی
0 مورد
1 سال پیش

... و اسلاف صالحه اش می باشد اصول عقاید و فروع دین را به فرزندان خود می آموزد .
در انتهای بحث نیز جملات حکمت آمیزی که دارای مفاهیمی آموزشی می باشد بیان می دارد .

محمد اصلانی,قم,09127596194