خروس لاري خارجي
0 مورد
1 ماه پیش

... جفت سگ کوکر امریکن اسپانیش به همراه 5توله ده روزه به صورت تکی یا دسته جمعی بفروش میرسد.
مرغ و خروس تزئینی (کوشین، براهما، لاري مینیاتوری ، جیور، سیبری مینیاتوری، ابریشمی .
همچنین انواع ...

آستو,کرج,09364070954