خروس لاري خارجي

1 مورد

آگهی های عادی

15 روز پیش

... یک جفت سگ کوکر امریکن اسپانیش به همراه 5توله ده روزه به صورت تکی یا دسته جمعی بفروش میرسد.. مرغ و خروس تزئینی (کوشین، براهما، لاري مینیاتوری ، جیور، سیبری مینیاتوری، ابریشمی . . همچنین انواع غازهای ...