دانشگاه غیر انتفاعی واحد زند شیراز

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

... *واقعي*. . **پديده**. . با 5 سال سابقه. . **اولين نيستيم ولي بهترينيم**. . * ثبت تخصصي " دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی و هيات امنايي ". . *********************************. . $$چرا همه ...

جایروندی,,07132326024

1 سال پیش

... مركز
. ثبت برند و شرکت فوری
. در استان فارس
. با 6 سال سابقه
.
. * ثبت تخصصي " دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی و هيات امنايي "
.
. *رزومه:
. دانژه ستارخان(ارشيدا مهر دانژه)...

سالار جایروندی کاردان امور ثبتی,,07132326024