دانشگاه غیر انتفاعی واحد زند شیراز

1 مورد
1 سال پیش

... برند و شرکت فوری

در استان فارس

با 6 سال سابقه* ثبت تخصصي " دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی و هيات امنايي "*رزومه:

دانژه ستارخان(...

سالار جایروندی کاردان امور ثبتی,,07132326024

2 سال پیش

...**

با 5 سال سابقه

**اولين نيستيم ولي بهترينيم**

* ثبت تخصصي " دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی و هيات امنايي "

*********************************
...

جایروندی,,07132326024