درمان پرانتزی پا

(2مورد آگهی)

- ساخت انواع ارتزهای ستون فقرات جهت اصلاح و درمان کجی و بدشکلی های ستون فقرات، گودی کمر و کمردرد. - ساخت انواع زانوبند، مچ بند ... جهت اصلاح پا پرانتزی، پا ضربدری، پیچ خوردگی مچ پا و فلج های اندام ...

مشاهده آگهی

... پا سايدگي دارد باكارشناسهايمان تماس بگيريد ياحتما به متخصص مربوط مراجعه فرماييد پيشگيري راحتراز درمان است كفيت اتفاقي نيست ماكفيت رافداي رقابت نميكنيم(کفش دکترماخ ازبعضي استان ها نمايندگي فعال مي ...

مشاهده آگهی