درمان پرانتزی پا

(2مورد آگهی)

- ساخت انواع ارتزهای ستون فقرات جهت اصلاح و درمان کجی و بدشکلی های ستون فقرات، گودی کمر و کمردرد. - ساخت انواع زانوبند، مچ بند ... جهت اصلاح پا پرانتزی، پا ضربدری، پیچ خوردگی مچ پا و فلج های اندام ...

... طبيعي است و در افراد متفاوت خواهد بود اما عامل ديگر به علت پارگي مينيسك (حتي ضايعه كم) در صورت درمان نشدن به صورت تدريجي موجب ساييدگي زانو مي‌شود.
. خيلي از افراد را مي‌بينيم كه مشكل انحناي ...