دستگاه لمینت چیست

2 مورد
1 سال پیش

شركت نورا , بزرگترين وارد كننده دستگاه هاي چاپ در سطح خاورميانه – نقدو اقساط – با گارانتي معتبر

لمینت سرد و گرم دو طرفه – NTL 360/650/1100/1600

مجهز به پدال قطع و وصل,قطع كن حرارتي,...

شرکت نورا,تهران,02144293949

2 سال پیش

شركت نوين تاك , بزرگترين وارد كننده دستگاه هاي چاپ در سطح خاورميانه – نقدو اقساط – با گارانتي معتبر
لمینت سرد و گرم دو طرفه – NTL 360/650/1100/1600
مجهز به پدال قطع و وصل,قطع كن حرارتي,...

شرکت نوین تاک,تهران,02144208989

2 سال پیش

شركت نوين تاك , بزرگترين وارد كننده دستگاه هاي چاپ در سطح خاورميانه – نقدو اقساط – با گارانتي معتبر
لمینت سرد و گرم دو طرفه – NTL 360/650/1100/1600
مجهز به پدال قطع و وصل,قطع كن حرارتي,...

شرکت نوین تاک,تهران,02188243234