رتبه های قبولی ارشد دانشگاه اصفهان فیزیک

1 مورد

آگهی های عادی

2 ماه پیش

... و موج) دانشگاه علم و صنعت ايران 82
.
. ليسانس الكترونيك دانشگاه صنعتي اصفهان 76
.
. رتبه ورودي به دانشگاه: 89
.
. دوره های اموزشي گذرانده:
. دوره كامل زبان ، Interchange ، ...