روش باز کردن قفل رمزدار

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

... فوق العاده و بي ..... . 1- جابجا شدن اعداد بر روي صفحه لمسي(جهت بالا بردن ايمني). 2- دو روش براي باز کردن قفل(كد رمز يا كليد دیجیتال). 3- امكان غير قابل استفاده نمودن كليدهاي دیجیتالي ...

امین عظیمی,تهران,09173026429

2 سال پیش

.... . مشخصات فني:. جابجا شدن اعداد بر روي صفحه لمسي(جهت بالا بردن ايمني براي اولين بار در دنيا). . دو روش براي باز کردن قفل(كد رمز يا كليد دیجیتال و كارت). . قابل نصب بر روي انواع دربهاي اپارتماني. . ...

امین عظیمی,,09173026429