روش درمان جوش روی باسن
0 مورد
2 سال پیش

... دوره كارگاه تخصصيPRP

******اطلاعات عمومي در مورد PRP تراپي
پلاكت درماني يا PRP روش نويني مي باشد كه بر اساس استفاده از فاكتورهاي رشد پلاكتهاي خون ، فيبروبلاستها و ساير سلولهاي ...

حامد یوسفی,تهران,02166714405