سایت شرکت آیدا پروفیل

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

مرکز تهیه و توزیع تخته روسی ( یولکا،ساسنا ) ، MDF کمپانی های CHAMSON , MERBOK ,YILDIZ همچنین MDF شرکت صنایع چوب خزر ( کاسپین ) نئو پان (خام - روکش دار) لترون ، انواع پروفیل (AGT),(آیدا پروفیل),(...

سروش - سهیل/ پارساپور,,3328