سوالات کنکور دانشگاه آزاد پزشکی

(1مورد آگهی)

... ارائه كارنامه و تراز كشوري. *راهنمايي جهت انجام پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي. *تهيه منابع و سوالات کنکور دانشگاهها براي كليه رشته گرايش هاي علوم پزشکی و مجموعه زيست شناسي. *مشاوره و برنامه ...

مشاهده آگهی