سی دی آموزش ماساژ

1 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... مشخصات زیر می باشد:. . 1 - دارای هفتاد و هشت کیسه هوا . 2 - ماساژ سه بعدی. 3 - کنترل lcd ( ال سی دی ). 4 - جای گیری صفر ( حرکت اتوماتیک صندلی به طرف جلو ). 5 - ماساژ کیسه هوا در قسمت بازو. 6 - ...