سیستم جامع امور مشترکین تلفن ثابت
0 مورد
2 سال پیش

1) مشاوره در خصوص پياده سازي انواع سیستم های RFID
2) تهيه طرح جامع Master Plan RFID
3) طراحي و پياده سازي زيرساخت شبكه فناوري اطلاعات
4) طراحي ، مهندسي ، تامين تجهيزات ...

مهندس تورالهی,تهران,0935