شرح وظایف مدیر داخلی کارخانه

2 مورد

آگهی های عادی

11 ماه پیش

... و خارجي
- انتخاب دقيق و صحيح موضوع شرکت و حدود اختيارات و فعاليت ها
- تعيين تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقي اعضا
- راهنمايي جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه كاري
- ...

دیروز

... داخلی و خارجی. - انتخاب دقیق و صحیح موضوع شرکت و حدود اختیارات و فعالیت ها. - تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی اعضا. - راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه کاری . - راهنمایی و خط ...