شرح وظایف مدیر داخلی کارخانه

3 مورد

آگهی های عادی

8 ماه پیش

... و خارجي
- انتخاب دقيق و صحيح موضوع شرکت و حدود اختيارات و فعاليت ها
- تعيين تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقي اعضا
- راهنمايي جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه كاري
- ...

6 روز پیش

... داخلی و خارجی. - انتخاب دقیق و صحیح موضوع شرکت و حدود اختیارات و فعالیت ها. - تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی اعضا. - راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه کاری . - راهنمایی و خط ...

11 ماه پیش

... مالیاتي
. شرکت حسابداری سبز اماده ارايه خدمات در زمينه خدمات مالی مالیاتي مشاوره ميباشد.
. شرح خدمات:
. انجام حسابداری و حسابداری معوقه
. ارايه كليه خدمات امور مالی از ثبت سند حسابداری ...