شرح وظایف مدیر داخلی کارخانه

6 مورد
1 سال پیش

... خارجی
- انتخاب دقیق و صحیح موضوع شرکت و حدود اختیارات و فعالیت ها
- تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی اعضا
- راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه کاری
- ...

سالار قاسمی,کرج,09196458640

1 سال پیش

... و خارجي
- انتخاب دقيق و صحيح موضوع شرکت و حدود اختيارات و فعاليت ها
- تعيين تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقي اعضا
- راهنمايي جهت انتخاب نام مناسب جهت شرکت با توجه حوزه كاري
- ...

محمد شهسواری,تهران, 02144451

1 سال پیش

...

شرکت حسابداری سبز اماده ارايه خدمات در زمينه خدمات مالی مالیاتي مشاوره ميباشد.

شرح خدمات:

انجام حسابداری و حسابداری معوقه

ارايه كليه خدمات امور مالی از ثبت سند ...

بهروزی,تهران,021

2 سال پیش

... داخلی و خارجی
:: انتخاب صحیح موضوع شرکت و حدود فعالیت ها
:: تعیین تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقی آنها
:: راهنمایی جهت انتخاب نام مناسب با توجه حوزه کاری و رقبا
:: ...

گروه وکلای سلام,تهران,02124803

2 سال پیش

... نمايندگي داخلی و خارجي
- انتخاب صحيح موضوع شرکت و حدود فعاليت ها
- تعيين تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقي انها
- راهنمايي جهت انتخاب نام مناسب با توجه حوزه كاري و رقبا
- راهنمايي ...

گروه وکلای یاسا,تهران,(ويژه

2 سال پیش

... منشی در هر مجموعه
2- بررسی شرایط احراز سمت منشی گری یا مسئول دفتری.
3- آشنایی با تعریف و شرح شغل و وظایف مسئول دفتر یا منشی
4- آشنایی با ابزارهای مورد نیاز مسئول دفتر و اصطلاحات رایج ...

احسان جهانبخش,کرج,026

2 سال پیش

... نمايندگي داخلی و خارجي
- انتخاب صحيح موضوع شرکت و حدود فعاليت ها
- تعيين تعهدات افراد و شرح وظایف حقوقي انها
- راهنمايي جهت انتخاب نام مناسب با توجه حوزه كاري و رقبا
- راهنمايي ...

گروه وکلای یاسا,تهران,(ويژه