شغلهای جدید

2 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

دامنه هاي جدید كه تنوع در اين دومين خاص حق انتخاب را براي كاربران اينترنت بالا ميبرد.به علت تحريم اين دومين جدید در كشور شركتي بنام پامير اي تي در كابل كار خريد دومين هاي خاص را اسان كرده. شما پس از ...

محمد رضا فضلی,تهران,09156443035

1 سال پیش

.... _ آموزش هدفمند و برنامه ریزی آموزش و توسعه کارکنان. . - جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی. . - شغلهای کلیدی سازمان وکارراهه شغلی. . - برنامه ریزی نیروی انسانی و مدیریت استعدادها. . - استرس شغلی. ...

رایان راهبرد چابک,تهران,44667408