ضبط ماشین تصویری مارشال

(5مورد آگهی)

... یکبار. . 2. امکان مکالمه در هنگام رانندگی به جای موبایل "کارکیت". . اتصال به خودرو. . 1. ارتباط با ضبط و باند های خودرو از طریق FM. . 2. نصب در خودرو با داشتن پایه و پنل مخصوص. . 3. شارژ در خودرو با ...

مشاهده آگهی

... ديددرشب

5 - انواع دوربين های تحت شبكه و لوازم جانبي

6 - انواع دستگاههای سوئيچ و ضبط و انتقال تصوير

7 - انواع يوپي اس براي دوربين و دستگاه DVR

8 - انواع ايفون ...

مشاهده آگهی

...

5 - انواع دوربين هاي IP تحت شبكه و لوازم جانبي

6 - انواع دستگاههاي سوئيچ و ضبط و انتقال تصوير

7 - انواع يوپي اس براي دوربين و دستگاه DVR

8 - انواع ايفون ...

مشاهده آگهی

... ديددرشب

5 - انواع دوربين هاي تحت شبكه و لوازم جانبي

6 - انواع دستگاههاي سوئيچ و ضبط و انتقال تصوير

7 - انواع يوپي اس براي دوربين و دستگاه DVR

8 - انواع ايفون ...

مشاهده آگهی

... در هنگام رانندگی به جای موبایل "کارکیت". . . . . . . اتصال به خودرو. . 1. ارتباط با ضبط و باند های خودرو از طریق FM. . 2. نصب در خودرو با داشتن پایه و پنل مخصوص. . 3. شارژ در خودرو با ...

مشاهده آگهی