فاصله شهر تهران تا آمل

1 مورد

آگهی های عادی

8 ماه پیش

... با ویو بسیار عالی رودخانه وکوه وبر جاده اصلی هراز دارای برق و اب دارای درختان سیاه ریشه چندساله فاصله با تهران یک ساعت وقابلیت هرگونه تغییر کاربری