فاصله شهر تهران تا آمل

2 مورد

آگهی های عادی

27 روز پیش

... بعنوان یک طرح). . . 13- وجود ویلا های متعدد تهرانی مسکن و شهرستانی در اطراف و طول مسیر. . . 14- فاصله از شهر آمل 4 کیلومتر و تا شهر ساحلی محمود آباد 10 کیلومتر و با تهران 190 کیلو متر و با ساری ...

27 روز پیش

... کشور بعنوان یک طرح). . 13- وجود ویلا های متعدد تهرانی مسکن و شهرستانی در اطراف و طول مسیر. . 14- فاصله از شهر آمل 3 کیلومتر و تا شهر ساحلی محمود آباد 15 کیلومتر و با تهران 190 کیلو متر و با ساری ...