فرشی جلالی

(1مورد آگهی)

.... . فوم رول آج دار در ضخامت های مختلف تولید می شود.. . موارد استفاده فوم رول آجدار:. تولید صندل رو فرشی، صندل های هتلی و صندل یکبار مصرف. . تماس با شرکت تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو):. تلفن انبار: ...

مشاهده آگهی