فروش اسب مادیان دو

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

یک راس اسب 6 ساله با نام رودابه(آشور*سوسن)با قیمت مناسب به فروش میرسد در ضمن این مادیان هفت ماه است که از یکی از سیلمی های معروف جهان به نام ابن فرعون پرمیباشد و در مهر ماه امسال زایمان میکند برای ...

احمد رجایی شریف ابادی,اردکان,09132546692