فروش زمینهای کشاورزی ارزان

(1مورد آگهی)

خانه ویلایی به مساحت 2هزار مترمربع..دارای بنا قدیمی.-آب-برق-گاز-تلفن-موقعیت ملک دوکله-سند شش دانگ تک برگ..قیمت:110میلیون

مشاهده آگهی