فروش پژو205

1 مورد

آگهی های رایگان

2 سال پیش

پژو205 مدل١٣٧٥ قهوه اى ليزرى متاليك با ٨سال تخفيف بيمه فنى سالم، شيشه دودى ٣٠٪. مهدى فريد:٠٩١٢٢٩٥٣٨٨١

Farid,تهران,09122953881